Vị trí các bản ghi Log truy cập cPanel, Apache, email, lỗi, ftp, mysql, và WHM…

0
718

cPanel logs for access, Apache, email, error, ftp, mysql, and WHM

Hosting cPanel sử dụng một giao diện đồ họa để làm cho máy chủ lưu trữ siêu dễ dàng, nhưng có những công cụ dòng lệnh mà bạn có thể tự làm quen với các phương pháp khắc phục sự cố nâng cao. cPanel ghi lại hầu hết các hoạt động xảy ra trên một máy chủ để ghi lại các tệp tin để bạn có thể quay lại và xem lại các mục đăng nhập cho các sự cố thay vì phải ở trên máy chủ tại thời điểm chúng xảy ra. Hướng dẫn này sẽ bao gồm các vị trí của các tệp nhật ký (log) cho những thứ như nhật ký truy cập, nhật ký máy chủ web Apache, nhật ký email, bản ghi lỗi, nhật ký ftp, nhật ký MySQL và các bản ghi WHM.

Sau đây chính là vị trí (localtion) các bản ghi log (nhật ký) của CPanel mà mọi người quản trị cần biết và nắm được.

cPanel logs

Access logs and user actions /usr/local/cpanel/logs/access_log
Account transfers and misc. logs /var/cpanel/logs
Auditing log (account creations, deletions, etc) /var/cpanel/accounting.log
Backup logs /usr/local/cpanel/logs/cpbackup
Brute force protection (cphulkd) log /usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log
Cpanel dnsadmin dns clustering daemon /usr/local/cpanel/logs/dnsadmin_log
Cpanel taskqueue processing daemon /usr/local/cpanel/logs/queueprocd.log
DBmapping /usr/local/cpanel/logs/setupdbmap_log
EasyApache build logs /usr/local/cpanel/logs/easy/apache/
Error log /usr/local/cpanel/logs/error_log
Installation log /var/log/cpanel
License updates and errors /usr/local/cpanel/logs/license_log
Locale database modifications /usr/local/cpanel/logs/build_locale_database_log
Login errors (CPSRVD) /usr/local/cpanel/logs/login_log
Horde /var/cpanel/horde/log/
RoundCube /var/cpanel/roundcube/log/
SquirrelMail /var/cpanel/squirrelmail/
Panic log /usr/local/cpanel/logs/panic_log
Per account bandwidth history (Cached) /var/cpanel/bandwidth.cache/{USERNAME}
Per account bandwidth history (Human Readable) /var/cpanel/bandwidth/{USERNAME}
Service status logs /var/log/chkservd.log
Tailwatch driver tailwatchd log /usr/local/cpanel/logs/tailwatch_log
Update analysis reporting /usr/local/cpanel/logs/updated_analysis/{TIMESTAMP}.log
Update (UPCP) log /var/cpanel/updatelogs/updated.{TIMESTAMP}.log
WebDisk (CPDAVD) /usr/local/cpanel/logs/cpdavd_error_log
Website statistics log /usr/local/cpanel/logs/stats_log

cPanel access log

Access logs and user actions /usr/local/cpanel/logs/access_log

cPanel apache log

Apache restarts done through cPanel and WHM /usr/local/cpanel/logs/safeapcherestart_log
Domain access logs /usr/local/apache/domlogs/{DOMAIN}
Processing of log splitting /usr/local/cpanel/logs/splitlogs_log
suPHP audit log /usr/local/apache/logs/suphp_log
Web server and CGI application error log /usr/local/apache/logs/error_log

cPanel email log

Delivery and receipt log /var/log/exim_mainlog
Incoming mail queue /var/spool/exim/input/
Log of messages rejected based on ACLS or other policies /var/log/exim_rejectlog
Unexpected/Fatal error log /var/log/exim_paniclog
IMAP, POP login attempts, transactions, fatal errors and spam scoring /var/log/maillog /var/log/messages
Mailman /usr/local/cpanel/3rdparty/mailmain/logs

MySQL log

MySQL error log /var/lib/mysql/{SERVER_NAME}.err
MySQL slow query log (if enabled in my.cnf) /var/log/slowqueries

 

Trên đây là vị trí mặc định của các File log trong Cpanel, các bạn có thể vào các đường dẫn này để kiểm tra lại các file log và đảm bảo cho hệ thống của mình. Tuanvd.com chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here