Asia/Ho_Chi_Minh, 7 : 50, Friday, September 29, 2023
Tat-chuc-nang-canh-bao-tan-cong-Brute-force-tren-Directadmin

[Direct Admin] Hướng dẫn tắt chức năng cảnh báo tấn công ‘brute force’

Tắt Message System cảnh báo tấn công ‘brute force’ trên DirectAdmin Hôm nay mình sẽ trình bày về cách tắt tính năng gửi cảnh báo...
cpanel-all-log

Vị trí các bản ghi Log truy cập cPanel, Apache, email, lỗi, ftp, mysql,...

cPanel logs for access, Apache, email, error, ftp, mysql, and WHM Hosting cPanel sử dụng một giao diện đồ họa để làm cho máy chủ...
directadmin-user

Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin với quyền User

Hướng dẫn sử dụng Directadmin với quyền User Đăng nhập vào hệ thống Đầu tiên đăng nhập vào hệ thống bạn sử dụng đường dẫn http://IP:2222...
DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Server/VPS chạy CentOS

Cài đặt Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS Để cài được Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS, trước mắt...
Lets encrypt

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL Let’s Encrypt miễn phí trên DirectAdmin

DirectAdmin (DA) - Cài đặt chứng chỉ số SSL Let's Encrypt miễn phí Hiện nay Let's Encrypt đang cung cấp chứng chỉ SSL Let's Encrypt miễn...

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

BÀI VIẾT ĐÁNG XEM