Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Server/VPS chạy CentOS

2
647

Cài đặt Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS

Cài đặt DirectAdmin

Để cài được Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS, trước mắt các bạn cần chuẩn bị:

  1. client ID, license ID (Gọi chung là License)
  2. Server (VPS) sạch (Chưa cài gì) và có ít nhất 1 địa chỉ IP Publich và kết nối được mạng
Các bước cài đặt:
  1. Update Server(VPS) và cài đặt các gói cần thiết

Chú ý: Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản root, hoặc nếu đăng nhập bằng tài khoản khác thì dùng lệnh su để chuyển sang tài khoản root.

Update:
yum -y update

Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Directadmin

*CentOS 5 và CentOS 6
yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel
*CentOS 7
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel
yum -y install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file
2. Cài đặt Directadmin
Đăng nhập root và tải tập tin setup.sh
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
Thay đổi quyền trên file setup.sh
chmod 755 setup.sh
Chạy tập lệnh cài đặt Directadmin:
# ./setup.sh

Bạn sẽ được nhắc nhập số client ID, license ID và tên máy chủ lưu trữ. 
Lưu ý: Tên máy chủ lưu trữ không được giống với tên miền chính. Ví dụ như hostvn.net không phải là tên máy chủ tốt.Có thể lấy server.hostvn.net….. Có cùng một tên máy chủ lưu trữ / tên miền chính sẽ gây ra vấn đề e-mail và FTP. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng tên máy chủ sẽ giải quyết khi bạn thiết lập DNS.

Tham khảo chi tiết tại: https://www.directadmin.com/installguide.php

Chúc các bạn cài đặt Directadmin thành công với bài hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS này từ tuanvd.com.

 

2 BÌNH LUẬN

    • Hi bạn,
      2 phần mềm này đều yêu cầu phải có License nhé bạn. Khi cài nếu bạn không có License thì sẽ không cài được. Cpanel mặc định khi cài IP mới thì sẽ được dùng thử 15 ngày. Còn DA bạn phải liên hệ support để lấy license test.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here