Asia/Ho_Chi_Minh, 19 : 24, Wednesday, September 27, 2023
Install MySQL CentOS 7

Cài đặt – Install MySQL on CentOS 7

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của LEMP...
su dung lenh Screen trong linux

Hướng dẫn sử dụng lệnh Screen trong linux – GNU Screen

Sử dụng lệnh Screen trong linux - GNU Screen Bạn có một máy trạm kết nối với một máy chủ linux. Bạn muốn về nhà,...
nohup command in linux

Sử dụng lệnh “nohup” trong linux (rất hữu ích khi bị cúp điện)

Sử dụng lệnh “nohup” trong linux Đối với những ai sử dụng các siêu máy tính hay máy chủ đều thường thông qua giao thức...
date-time-linux

Hướng dẫn cấu hình thời gian thủ công và tự động trên Linux

Cấu hình thời gian trên Linux Lệnh xem ngày, giờ trên hệ thống  Server/VPS Linux Để kiểm tra xem Server/VPS hiện tại đang ở múi...
backup-restore-mysql

Backup và Restore MySQL Database trong Linux bằng dòng lệnh

Backup và Restore MySQL Database Như các bạn đã biết, khi nhắc đến backup và restore mySQL một Database trên hệ điều hành Linux chúng...
tan cong ddos

Phát hiện và cách xử lý khi Server/VPS bị tấn công DDOS

Các bước để xử lý vấn đề khi phát hiện server bị tấn công DDOS Một số tác vụ xử lý ddos 1. Sử dụng lệnh...

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

BÀI VIẾT ĐÁNG XEM