Asia/Ho_Chi_Minh, 16 : 36, Wednesday, May 22, 2024
Google Adsense
Install MySQL CentOS 7

Cài đặt – Install MySQL on CentOS 7

0
MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của LEMP (Linux, Nginx,...
install linux, apache, mysql, php

Cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin (LAMP) trên CentOS

0
Hướng dẫn Cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin (LAMP) trên CentOS. Bạn đang có nhu cầu tạo một trang web, hay dựng một server...
memcached-architecture

Hướng dẫn các bước cài đặt Memcached trên CentOS

0
Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc...
cai-dat-phpMyAdmin-tren-CentOS-7

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7

0
INSATLL PHPMYADMIN ON CENTOS 7 Giới thiệu: phpMyAdmin là công cụ miễn phí (free tool) quản trị MySQL bằng giao diện GUI. Cài đặt phpMyAdmin...
Setup-Mariadb-0

Hướng dẫn cài đặt và thiết lập MariaDB trên CentOS 7

0
 How to Install MariaDB on CentOS 7      MariaDB là một nhánh của MySQL( một trong những CSDL phổ biến trên thế giới ),...
- Advertisement -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

BÀI VIẾT ĐÁNG XEM