Các dịch vụ lưu trữ đám mây trên AWS. Sử dụng vào bài toán nào?

0
20

Ở bài viết nói về lưu trữ đám mây trên AWS trước, mình đã phân tích cho mọi người biết lưu trữ đám mây trên AWS là gì?. Có những loại lưu trữ đám mây nào trên AWS và chúng khác nhau gì?. Vậy ở bài viết này mình sẽ nói rõ hơn về các dịch vụ dùng thường được sử dụng để lưu trữ tương ứng trên Amazon Web Service.

 • Lưu trữ đối tượng (Object Storage)

Amazon S3, dịch vụ lưu trữ đối tượng phổ biến nhất.

Viết tắt của Amazon Simple Storage Service, S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng được sử dụng rộng rãi nhất trên nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS). Nó cung cấp khả năng lưu trữ an toàn, bền bỉ và có thể mở rộng cho bất kỳ khối lượng dữ liệu nào, từ vài kilobyte đến petabyte. Gần như tất cả các khách hàng xây dựng hệ thống trên AWS đều sử dụng S3 là một dịch vụ không thể thiếu.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của Amazon S3:

 • Tính linh hoạt: S3 có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu, bao gồm các tệp tĩnh như hình ảnh, video, tài liệu, ứng dụng web, dữ liệu IoT, v.v.
 • Độ bền: Amazon S3 cung cấp độ bền 99,999999999% (11 số 9), nghĩa là khả năng dữ liệu của bạn bị mất là cực kỳ thấp.
 • Khả năng mở rộng: Bạn có thể dễ dàng tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của mình mà không cần thời gian chết.
 • Bảo mật: S3 cung cấp nhiều tính năng bảo mật để bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm mã hóa AES-256, kiểm soát truy cập và nhật ký truy cập.
 • Hiệu suất: S3 cung cấp hiệu suất cao cho cả đọc và ghi dữ liệu.
 • Chi phí hợp lý: S3 có cấu trúc giá linh hoạt phù hợp với nhiều ngân sách. Chi phí của S3 được đánh giá là cực kỳ rẻ nếu bạn có chính sách lưu trữ phù hợp.

Một số trường hợp sử dụng phổ biến của Amazon S3:

   • Lưu trữ web: Lưu trữ các tệp tĩnh cho trang web, chẳng hạn như hình ảnh, video, CSS, JavaScript, v.v.
   • Lưu trữ dự phòng và khôi phục thảm họa: Sao lưu dữ liệu quan trọng để có thể khôi phục nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố.
   • Phân tích dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu lớn cho các ứng dụng phân tích dữ liệu.
   • Phát triển ứng dụng di động: Lưu trữ các tệp cho ứng dụng di động, chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh, video, v.v.Dịch vụ lưu trữ Amazon S3
  • Các lớp lưu trữ của S3

   Amazon S3 cung cấp các lớp lưu trữ khác nhau để đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng của bạn. Mỗi lớp lưu trữ có mức chi phí và hiệu suất khác nhau. Dưới đây là tóm tắt các lớp lưu trữ chính của S3:

   Lớp lưu trữ Mô tả Mức chi phí Hiệu suất Trường hợp sử dụng
   S3 Standard Lớp lưu trữ cho dữ liệu truy cập thường xuyên Cao Cao Lưu trữ web, lưu trữ dự phòng, ứng dụng web
   S3 Standard-IA Lớp lưu trữ cho dữ liệu truy cập ít thường xuyên Trung bình Trung bình Lưu trữ dữ liệu lâu dài, lưu trữ dự phòng, lưu trữ ảnh
   S3 One Zone-IA Lớp lưu trữ cho dữ liệu truy cập ít thường xuyên với chi phí thấp hơn Thấp Trung bình Lưu trữ dữ liệu lâu dài, lưu trữ dự phòng, lưu trữ ảnh
   S3 Intelligent-Tiering Lớp lưu trữ tự động phân loại dữ liệu dựa trên mức độ truy cập Biến đổi Biến đổi Lưu trữ dữ liệu truy cập thường xuyên và ít thường xuyên
   S3 Glacier Lớp lưu trữ cho dữ liệu truy cập không thường xuyên với chi phí thấp nhất Rất thấp Thấp Lưu trữ dữ liệu lâu dài, lưu trữ dự phòng, lưu trữ tuân thủ
   S3 Glacier Deep Archive Lớp lưu trữ cho dữ liệu lưu trữ lâu dài với chi phí thấp nhất Rất thấp Rất thấp Lưu trữ dữ liệu lịch sử, lưu trữ tuân thủ

   Ngoài ra, S3 còn cung cấp các tính năng bổ sung để quản lý chi phí lưu trữ, chẳng hạn như:

   • Vòng đời đối tượng: Tự động chuyển dữ liệu giữa các lớp lưu trữ dựa trên thời gian truy cập. Có thể cấu hình tùy chỉnh theo ý hoặc cấu hình chuyển tự động.
   • Phân tích chi phí S3: S3 cũng có tính năng theo dõi chi phí lưu trữ theo lớp lưu trữ, vùng AWS và dung lượng sử dụng. Từ đó người dùng có thể quản lý chi phí lưu trữ của mình tốt hơn.

   Việc lựa chọn lớp lưu trữ phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn về chi phí, hiệu suất và mức độ truy cập dữ liệu. Trước khi lựa chọn S3 làm dịch vụ lưu trữ, bạn cần phải biết được dữ liệu của mình sẽ cần lưu trữ như thế nào để lựa chọn các lớp lưu trữ của S3 cho phù hợp.

   Dưới đây là một số tài nguyên hữu ích để tìm hiểu thêm về các lớp lưu trữ của S3:

 • Lưu trữ khối (Block Storage)

  • Amazon EBS, dịch vụ lưu trữ không thể thiếu khi dùng máy chủ trên AWS

   Amazon Elastic Block Store (EBS) là một dịch vụ lưu trữ khối được thiết kế để hoạt động đi liền  với Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Nó cung cấp lưu trữ cấp doanh nghiệp có hiệu suất cao cho hầu như tất cả các trường hợp sử dụng EC2, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, ứng dụng web và hệ thống tệp.

  • Dưới đây là một số tính năng nổi bật của Amazon EBS:
   • Hiệu suất cao: EBS cung cấp tốc độ xử lý với IOPS (Input/Output Operations Per Second) cao, phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất I/O cao.
   • Độ bền: EBS được sao lưu nhiều lần trên vùng của AWS, do đó dữ liệu của bạn được an toàn, và bền bỉ và có rất ít sự dán đoạn ngay cả khi có 1 máy chủ bị gặp sự cố.
   • Khả năng mở rộng: Bạn có thể dễ dàng tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ của một khối lượng EBS mà không phải bật/tắt, ngưng sử dụng hay gặp gián đoạn thời gian hoạt động của máy chủ EC2.
   • Tính linh hoạt: EBS hỗ trợ nhiều loại hệ điều hành và hệ thống tệp. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ cả loại lưu trữ HDD và SSD. Cho phép bạn sử dụng nó với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.
   • Quản lý dễ dàng: Bạn có thể dễ dàng tạo, thêm, sửa, xóa và quản lý và gắn kết EBS volume với các máy chủ EC2 của mình bằng bảng điều khiển quản lý AWS hoặc AWS CLI.
    Dịch vụ lưu trữ Amazon EBS

    Một số trường hợp sử dụng phổ biến của Amazon EBS:

    • Lưu trữ dữ liệu sở dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu yêu cầu hiệu suất cao, chẳng hạn như MySQL, Oracle và Microsoft SQL Server.
    • Lưu trữ ứng dụng web: Lưu trữ tệp và dữ liệu cho các ứng dụng web quy mô lớn.
    • Hệ thống tệp: Bạn có thể dùng EBS để tạo hệ thống tệp chung (nfs) cho nhiều máy chủ EC2 cùng sử dụng.
    • Môi trường phát triển và thử nghiệm: Cung cấp lưu trữ tạm thời cho các môi trường phát triển và thử nghiệm.
    • Sao lưu và khôi phục: Lưu trữ các bản sao lưu của dữ liệu của bạn để có thể khôi phục nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố.Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ khối hiệu suất cao, bền bỉ và có thể mở rộng cho các trường hợp sử dụng EC2 của mình, thì Amazon EBS là một lựa chọn đầu tiên mà bạn nên sử dụng.

 • Lưu trữ tệp (File Storage)

  • Amazon EFS (Elastic File System)

   là một dịch vụ lưu trữ tệp POSIX có thể mở rộng, đơn giản và hiệu suất cao trên nền tảng điện toán đám mây AWS. Nó phù hợp cho các ứng dụng cần chia sẻ tệp giữa nhiều trường hợp EC2 đồng thời, chẳng hạn như ứng dụng web, hệ thống quản lý nội dung (CMS) và kho lưu trữ Git. Dưới đây là một số lợi ích và chi tiết chính về Amazon EFS:

   Lợi ích:

   • Mở rộng theo nhu cầu: EFS tự động mở rộng và thu nhỏ dung lượng lưu trữ khi bạn thêm hoặc xóa tệp, giúp bạn không phải lo lắng về việc hết dung lượng hoặc dung lượng lãng phí.
   • Hiệu suất cao: EFS cung cấp hiệu suất I/O cao để đảm bảo các ứng dụng của bạn truy cập tệp nhanh chóng và mượt mà.
   • Giản đơn và dễ sử dụng: EFS hoạt động giống như hệ thống tệp trên máy tính cá nhân, giúp bạn dễ dàng thiết lập và quản lý.
   • Độ bền cao: EFS được sao lưu nhiều lần trên vùng AWS, đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn và bền bỉ.
   • Tích hợp với các dịch vụ AWS khác: EFS dễ dàng tích hợp với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như EC2, Lambda và VPC.


    Chi tiết:

    • Kiểu lưu trữ: POSIX
    • Hiệu suất: Khả năng IOPS cao, độ trễ thấp
    • Tính năng: Quản lý truy cập dựa trên ACL và POSIX, snapshot tự động, tích hợp Active Directory
    • Giá cả: Giá dựa trên dung lượng được sử dụng và hoạt động I/O
    • Giới hạn: Dung lượng tối đa lên đến petabyte, số vùng khả dụng tối đa là 6


    Các trường hợp sử dụng phổ biến:

    • Lưu trữ tệp chung cho các ứng dụng web quy mô lớn
    • Môi trường phát triển và thử nghiệm
    • Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
    • Kho lưu trữ Git
    • Máy tính hiệu năng cao (HPC)
    • Phân tích dữ liệu lớn


    Trước khi chọn sử dụng Amazon EFS, hãy lưu ý:

    • Phù hợp với tệp tĩnh: EFS không được tối ưu hóa cho các tệp thay đổi thường xuyên.
    • Chi phí I/O: Giá có thể tăng lên nếu ứng dụng có hoạt động I/O cao.
    • Giới hạn vùng khả dụng: Số vùng khả dụng có thể hạn chế tính sẵn sàng của dữ liệu.

  • Amazon FSx

   Là một dịch vụ lưu trữ tệp được quản lý hoàn toàn trên AWS, cung cấp hiệu suất cao và khả năng mở rộng cho nhiều loại khối lượng công việc dữ liệu. Dòng sản phẩm FSx bao gồm các tùy chọn sau:

   1. FSx for Windows File Server:

   • Cung cấp trải nghiệm tương tự như Windows Server trên đám mây, cho phép bạn dễ dàng di chuyển các ứng dụng và chia sẻ tệp dựa trên Windows lên AWS.
   • Hỗ trợ Active Directory và các tính năng Windows Server khác, đảm bảo tính nhất quán với môi trường trên cơ sở hạ tầng của bạn.
   • Thích hợp cho các ứng dụng văn phòng, ứng dụng doanh nghiệp và các môi trường Microsoft Windows khác.


   2. FSx for Lustre:

   • Hệ thống tệp Lustre hiệu suất cao, lý tưởng cho khối lượng công việc tính toán hiệu năng cao (HPC), phân tích dữ liệu lớn và xử lý đa phương tiện.
   • Cung cấp IOPS (Input/Output Operations Per Second) cực cao và độ trễ thấp, đáp ứng nhu cầu truy cập dữ liệu nhanh chóng của các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao.
   • Tích hợp với các công cụ và khung HPC phổ biến, giúp dễ dàng di chuyển các giải pháp HPC lên AWS.


   3. FSx for NetApp ONTAP:

   • Dựa trên hệ điều hành tệp ONTAP phổ biến của NetApp, cung cấp tính linh hoạt và quản lý dữ liệu quen thuộc cho nhiều người dùng.
   • Hỗ trợ nhiều giao thức tệp (NFS, SMB, iSCSI) cho phép tích hợp dễ dàng với các ứng dụng và môi trường hiện có.
   • Thích hợp cho các ứng dụng doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng và các trường hợp sử dụng dữ liệu doanh nghiệp khác.

   Ưu điểm của FSx:

   • Hiệu suất cao: Cung cấp IOPS cao và độ trễ thấp, phù hợp với các khối lượng công việc đòi hỏi hiệu suất cao.
   • Khả năng mở rộng: Dễ dàng mở rộng dung lượng và hiệu suất để đáp ứng nhu cầu thay đổi.
   • Quản lý đầy đủ: AWS xử lý tất cả các tác vụ quản lý cơ bản, cho phép bạn tập trung vào các ứng dụng và dữ liệu của mình.
   • Bảo mật: Cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của bạn.

   Nhược điểm:

   • Chi phí có thể cao hơn so với các tùy chọn lưu trữ khác, tùy thuộc vào yêu cầu về hiệu suất và dung lượng.
   • Khả năng tùy chỉnh hạn chế so với các tùy chọn lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của bạn.
 • => Như vậy ở bài viết này, tuanvd.com đã giới thiệu tới các bạn các dịch vụ lưu trữ của AWS tương ứng với các loại lưu trữ. Bài viết có hơi dài mong mọi người thông cảm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here