Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin với quyền User

0
498

Hướng dẫn sử dụng Directadmin với quyền User

Đăng nhập vào hệ thống

Đầu tiên đăng nhập vào hệ thống bạn sử dụng đường dẫn

http://IP:2222 hoặc http://domain:2222

Huong dan su dung Da 0

Giao diện người dung tổng quan

Huong dan su dung Da 1

  1. Thay đổi password hosting

Từ bảng điều khiển chọn Change Password

Nhập password mới vào và nhấn submit

2. Quản lý tài khoản FTP

Từ bảng điều khiển Directadmin chọn FTP Management

Huong dan su dung Da 3

Để tạo tài khoản mới nhấn chọn Create FTP account

Huong dan su dung Da 4

Điền đầy đủ thông tin và chọn Create để tạo tài khoản FTP, Change password tương tự change password hosting.

3, Quản lý cơ sở dữ liệu Directadmin

Từ trang điều khiển Directadmin chọn SQL Management

Huong dan su dung Da 5

a. Tạo database mới

Trong giao diện MySQL Management chọn Create new Database

Huong dan su dung Da 6

Điền đầy đủ thông tin và chọn Creat

b. Backup database

Tạo backup bạn chọn nút Download tương ứng với data muốn backup để tải về máy database

Huong dan su dung Da 9

 

c. Restore database

Để restore bạn chọn data muốn restore và nhấn nút Duyệt và link đến file backup.. Sau đó nhấn Upload

d. Quản lý File

Từ bảng điều khiển chọn File Manager => Public_html

Huong dan su dung Da 11

Để một website hoạt động thì code website phải được đưa lên thư mục public_html trong DirectAdmin

  • Muốn Phân quyền cho một hay nhiều thư mục hoặc file bạn tích vào cột Select tương ứng file hay thư mục muốn phân quyền và điền thông số và nhấn set Permission

Huong dan su dung Da 12

 

Huong dan su dung Da 13

  • Muốn upload file lên host bạn chọn Upload file to current directorye. Quản lý Domain

Từ trang điều khiển chính chọn Domain Setup

Huong dan su dung Da 18

Để thêm domain chọn Add Another Domain trong giao diện của Domain Setup

Huong dan su dung Da 19

Điền tên domain rồi nhấn Create để thêm domain

  • Để suspend hay unsuspend 1 domain bạn tích chọn domain tương ứng ở cột Select và chọn Suspend / Unsuspend
  • Để xóa 1 domain bạn tích và domain tương ứng ứng ở cột Select và chọn nút Delete

f. Quản lý subdomain

Từ điều khiển chính chọn Subdomain Management sau đó thêm sub domain mà bạn muốn, ví dụ abc.tuanvd.com

Huong dan su dung Da 17

 

Chúc các bạn thành công

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here