Asia/Ho_Chi_Minh, 12 : 57, Wednesday, June 23, 2021
Home Tags Linux

Tag: Linux

Hướng dẫn cấu hình thời gian thủ công và tự động...

Cấu hình thời gian trên Linux Lệnh xem ngày, giờ trên hệ thống  Server/VPS Linux Để kiểm tra xem Server/VPS hiện tại đang ở múi...

Hướng dẫn cài đặt Directadmin trên Server/VPS chạy CentOS

Cài đặt Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS Để cài được Directadmin trên Server/VPS sử dụng hệ điều hành CentOS, trước mắt...

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

BÀI VIẾT HÀNG ĐẦU